Menu
Categories
Жаҳонгир Маматовга бағишланган бобни ўқиб…
09/23/2012 "Оқланмаган ишонч қиссаси"ни ўқиб...

Kamtar O’zbek | September 23, 2012 at 3:50 pm

Эх Исмат ака. Сиз истеъдодли журналистсиз.

Насиб этиб Канадага йулим тушса, албатта сизни бир йуклаб утиш орзуим бор. Лекин Жахонгир ака сизникидан кам булмаган хурматга лойик инсон.

Зеро, сиз диктаторни мадх этиб юрганингизда у одам халкнинг куз унгида диктаторга очикчасига карши чиккан эди. Сизнинг унга карши ёзилган маколангиз хакикатдан хам буюртма килиб ёзилганга ухшайди.

“Оркасида кимдир кулламаса унака гапларни гапирмайди” дебсиз. Хамма гап шундаки сизнинг журъат хакидаги тушунчангиз канака эканлигини мана шундан хам билиб олса булади.

Баъзи бир одамларда отнинг калласидек юрак булади. Бирор гапни гапириш учун оркасида кимдир куллаши шарт эмас. “Туппончага жавоб” маколаси жуда хам урнига куйиб ёзилган. Сизни довдиратган булиши керак.

Жахонгир ака чурткесар одам. Бундан бир неча ой илгари сиз у инсон хакида яхши фикрларни билдирган эдингиз. У киши эса сизга илтифот курсатмаган шекилли сиз энди у кишини ёмонотлик килишга харакат килмокдасиз.

Менимча, сиз Жахонгир ака жавоб кайтаришини кутмокдасиз. Агар шундай булса сахифангизнинг оммабоплигини янада ошади.

"8" Comments
 1. Ассалому-алайкум Исматбой ака! Сизнинг Дунё ўзбеклари сайтингизни анчадан бери бир мухлис сифатида кузатиб келмоқда эдим. Аммо… Жаҳонгир Маматов ҳақида ёзганларингизни ўқидим-у, бу сайт ўзини мухолифатчи санаган баъзи сайтлардек расво бўпти деган хулосага келдим. Ҳамшаҳар ўзингиз ўйлаб кўрсангиз-чи, бу мақола билан нимага эришмоқчисиз? Битта Ўзбекистонлик зиёлини ёмонотлиқ қилиш Сизга нима манфаат беради ёки бу нарсаларни кимнингдир буюртмаси бўйича ёздингизми? Уят эмасми, қачонгача ўзбек бир-бирини иғво қилиб яшайди? Ахир, Сизлар хорижда ватангадоликда ҳам бир-бирингизни қадрламасангиз, қачон ИНСОН зотини қадрлашни ўрганасиз? Бу мақола(иғво)нгиз “заказ” бўлмаса, ўша “Тўппонча”га жавоб”да Жаҳонгир ака ўзининг муносиб жавобини бериб қўйипти-ку? Мен жавобда ҳеч қандай ортиқча ҳақоратли ўринларни сезмадим, пашшадан фил ясабсиз-ку ака! Яна Ж.Маматов агар мансаб илинжида ҳақиқатпарварлик қилганида мансаблар ўзи бир-бир келаётган эди-ку, у ўзи ҳаммасидан воз кечиб кетибди-ку. Сизга яна нима керак,ахир! Яна бир бора афсус Сиздек зиёли шахс…? Сайтда чоп этаётганингиз маволалар орқали ҳам Сизнинг кимлигингиз аён. Имкони бўлса яна мансаб ваъда қилишса шу бугуноқ муҳтарам Президентимизни ота дейишга тайёрсиз-ку, яшириб нима қиласиз. Айтмоқчи, яна бир гап бутун бир каттакон Ўзбекистоннинг давлат раҳбари Сизга шунчалик яхшилик қилган экан, Сизнинг сайтдаги ҳар хил башорат ва иғвогарликларингиз нафақат у кишига, бутун ўзбек халқига ҳақорат эмасми?! Сизга иғвогарлик ва фитна қўзғатишдан узоқ юришни тавсия қилган бўлардим. Умр ўткинчи, ўткинчи дунёда умрингизни фитнаю-иғволарга сарфламанг: Сизга чуқур таассуф билан Haqiqat

 2. Окланмаган ишонч киссаси деб номланган чупчакни бу боби кайси вактда ёзилган билмадиму, лекин Хушевни узи Жахонгир Маматовдан узр сураган, уша пайти тухмат килганман деб. Бу нима мистер Хушев эркак киши айтаверади хам кайтаверадими???

 3. Исмат Хушев учун Жахонгир Маматов мавзуси жуда огрикли мавзулигини олдиндан пайкап келганман. “Америка овози”да Жахонгир акадан кечирим сураган жойларини хам эшитганмиз.
  Kamtar O’zbek тугри айтади, Исматака, Сиз бу одамни кеча махтаб, бугун лойга чаплаганингиз билан узингизга обру орттирмайсиз. Жахонгир акани хакдил ва мард инсон булганлиги учун куп одам хурмат килади.
  Энди Жахонгир Маматовнинг бошка ном остида ушбу сайтда изох колдириши умуман аклга сигмайди. Бу одамни озми-купми биладиган одам бундай булишига ишонмайди. Сизларга айтсам, 99% Жахонгир ака ушбу сайтга кирмайди хам. Албатта, узи тугрида ёзилаётган нарсалардан хабардор, чунки унга бу хакда дустлари айтиб туришади.
  Шунинг учун Исмат ака, холисликми – охиригача холислик булсин. Изохимни чикарасиз деган умиддаман.

 4. Ismat Hushevni shu kungacha holis yozishga xarakat qilayapganini va Jahongir Mamatovni usha nutqidan kegingi mansab olishini uylasak, Hushevni suzlari haqiqatga yaqinligini tushunamiz. Mamatov esa qochqinlikda yordam bergan insonlarni “tuzligiga tupurgan”ligi xam u haqidagi tushunchamizni yanada oydinlashtiradi.

 5. Жахонгир ака узими, бошкасими хакикат езилган. Халкни тилидан битилган тугри сузлар. Хакикатни тан олмок мард иши

 6. Jahonkirning ozi bu yozayotgan kimsa, darrov javob berganiga qarang, qiladigan boshqa ishi yoq fitnadan boshqa…

  • Kamtar O'zbek

   Огайни жуда хам калтафахм экансиз. Нима Жахонгир Маматов менимча бошка тахаллус остида яширинмаса керак. Хархолда кузг акуринган обрули одам.
   Уйлашимча Жахонгир Маматов бу сайтда ёзмаса керак. Агар жавоб ёзсалар хам узининг сайтида эълон килади.
   Исмат ака хам, Жахонгир ака хам зиёли ва халкнинг дардини тушунадиган одамлар. Бир-бирига булган гиналарни унутган холда харакат килинса максадга мувофик булар эди.

  • Jahaongir aka ,ulu’g insonlar ,mayda gaplarga na hohishi na istagi bor ,Islom akani ,erkatoyiman degan odamdan boshqa nima kutardingiz ,Jahongir akaga nisbatan ..tovba ismat aka ,kanadada turib ham oqlanmagan ishonch mish,boring qaytib islom akangizni yoniga ,tiz chuking ,tovba tazarru qiling,ana undan keyin afsus qilib oqlanmangan emas, oqlangan boladi hamma ishonchingiz ham ,qizim senga gapirdim ,kelinim sen eshit gapim hozircha shu..

Leave a Reply
*