Menu
Categories
Оддий фукаронинг мухбирларга хати ва унга “Дунё ўзбеклари” муносабати
07/02/2017 Бош мақола
Информацион жангдаги колоклик!
«Ҳар нарса ёмонми Ўзбекистонда?»
маколасини укиб…
УЗБЕКИСТОН МУХБИРЛАРИГА МУРОЖАААТ!!!
Ок олтин “пахтамиз” омон булсин… Агар бирор хориж матбуоти
хох Озодлик булсин, хох Би би си, бизнинг давлатимиздаги сиёсатга танкидий макола чоп этилса бир зумда, унга нисбатан таъна тошлари отилади. Ва хар доимгидек (25 йил давомида шундай булиб келдик!) мактовга лойик булмаган сюжетни буртириб, узимизи амалдорларни “ПАХТА” ларга кумиб ташлаймиз…
Хурматли Дилмурод ака! Сизлардан ИЛТИМОС ПАХТА МАВСУМИНИ тугатинглар!
Дунё буйлаб хозир бу усулдан воз кечилмокда! Сиздан илтимос уша ПАХТА куйишга кетган вактингизни, мисол дейлик уз фикрингизни ХАКИКИЙ ФАКТ, РАД КИЛИБ БУЛМАС ДАЛИЛЛАР билан жавоб беришга урганинг!
Мен шахсан “Озодлик”, “Би би си” ларни кургани кузим йук! Улар таркатаётган информацияларни 99 фоизи “узини ошкор килишни хохламаган шахс” томонидан таёрланади! Бу дегани бу ахборотларга ишонганлар алданди деган суз!
Лекин бунга нисбатан бизларни, яъни узимиздаги мухбирларни ёзаётган РАДДИЯ МАКОЛАЛАРИ одамни энсасини котиради! !!
Мана шу ёзилган РАДДИЯ МАКОЛА хам биздаги ИНФОРМАЦИОН ЖАНГЧИЛАРНИ савияси накадар паст даражада эканлигини ёркин мисолидир!
Юкоридаги ёзганларимни исботи уларок, Сизнинг ёзган охирги жумлангизни келтираман: “…Улар билан солиштирганда Озодбек Назарбеков авлиё-ку!”
Тавба, Тавба! Сиз ахир Узбекистон деган юрт номидан макола ёзаяпсизку, Дилмурод ака???
Бу ерда Сизнинг бундай ноурин ШАХСИЙ ФИКРИНГИЗ га бало борми???!!!
Сиз бу ерда Юртимиздаги олиб борилаётган сиёсатни устивор йуналишларини рад килиб булмас фактлар билан, Озодбекни Назарбековни хакикатдан мана шу лавозимга мос эканлигини исботлаб беришингиз керакку???!!!
Ким булишидан катъий назар у Пахлавон Содик буладими, ёки яна бошка сиёсатчи мухбир буладими, танкидий макола ёзиш хукукига эга ку??? Бу ахир ИНФОРМАЦИОН ЖАНГ НИ бир куриниши ку??? Нахот шундай макола ёзган одамни хаммаси бир зумда ДУШМАНГА айланса???
Ахир матбуот эркинлиги , ва бу эркинликдан фойдаланиб бизларни мухбирларимиз хам ХОЛИСОНА, ЁНИБ УЧМАСДАН, оддий фактлар асосида ЧИРОЙЛИ маколалар билан маданий тарзда жавоб беришса булади ку??? Качонгача ПАХТА КУЯСИЗЛАР ЖАНОБ МУХБИРЛАР??? Бугунги кунни узи дунёвий ахборот системада СУЗ САНЪАТИ оркали давлат манфаатларини жуда хам чиройли куринишда химоя килиб чикаяптилар ку???
Аслида Сиз бу ерда Озодбекни мана шу лавозимга канчалик лойиклиги уни ХАЁТ ЙУЛИ, КИЛАЁТГАН ХАЙРЛИ ИШЛАРИ тугрисида ёзишингиз лозим булсада, Пахлавон Содикни факат курук айблар билан, хафа булмангу, яна уша ПАХТАЧИЛИК САНОАТИМИЗНИ накадар юксак кучга эга эканлигини курсатишга харакат килаяпсиз?!
Кани эди бизда хам жахондаги сиёсий ходиса вокеларга УЗБЕКОНА ТАШХИС куя оладиган анализ кила оладиган мухбир сиёсатчилар сафи купайса!!!
Афсуски хозирда бундай лар бармок билан санарли, борлари хам САРГАРДОНЛИКДА…
ХУЛОСА КИЛИБ ШУНИ АЙТМОКЧИМАНКИ, ИНФОРМАЦИОН ЖАНГ МАЙДОНИГА ТАНКИД КИЛИНАЁТГАН ОБЪЕКТНИ ХИМОЯСИГА «ЮМШОК ПАХТАЛАР» БИЛАН КИРИШНИ БАС КИЛАЙЛИК!!!
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАСБИЙ ФАОЛИЯТ ДАРАЖАМИЗНИ ОШИРАЙЛИК!!!
КЕРАК БУЛСА ЧЕТ ЭЛЛАРДА ЁШ ЙИГИТ КИЗЛАРИМИЗНИ УКИТАЙЛИК, СИЁСИЙ САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРАЙЛИК!!!
ЕТАР ШУНЧА “ОЗОДЛИК” ВА “БИ БИ СИ” ЛАРГА ЕНГИЛАЁТГАНИМИЗ!!!
УЛАРНИ УЗЛАРИНИ КУРОЛИ ДЕМОКРАТИК УНСУРЛАР ОРКАЛИ ОГИЗЛАРИГА УРАЙЛИК!!!
БИЗЛАР АХИР БИР ЗАМОНЛАР ДУНЁНИ ЯРМИГА ХУКМРОНЛИК КИЛГАН АМИР ТЕМУР АВЛОДЛАРИМИЗКУ!!!
Оддий фукаро

 

“Дунё ўзбеклари”дан:
Дилмурод Жумабоевнинг мақоласи Паҳлавон Содиқ изоҳига ёзилган энг одобли ва маданиятли мақола бўлгани учун ҳам чоп этилди. Қолган учта мақола қўполлик ва бепарда гап сўзлардан иборат бўлгани учун чоп этилмади. Назаримизда, бу ҳақоратли мақолаларни эл суйган ҳофизнинг мухлислари ёзган бўлса керак.
Оддий фуқаронинг бугунги изоҳи эса фикрга қарши фикр сифатида яшашга ҳаққи бор. Ҳар ким ўз фикрига эга бўлиши табиий ҳол, албатта. Дилмурод Жумабоевга ҳурмат билан, шахсига тегмай, лекин фикрларига қарши руҳда ёзилган. Одоб ва маданият билан ёзилган. Биз бундан кейин ҳам турли фикрларни бериб боришда давом этаверамиз.
Томонлар бизни тўғри тушунадилар ва ранжимайдилар деб умид қилиб қоламиз…
Исмат Хушев,
“Дунё ўзбеклари” Бош муҳаррири
3 июль, 2017 йил, Торонто шаҳри, Канада…
"5" Comments
 1. Кобил Миллажонов

  Ахмад Хожи аканинг фикрига қўшиламан. Бу фикрга қўшимча қилиб шуни айтмоқчиманки, танқид қилишга қилиб қўйиб кейинг “минг бора узр” сўрашнинг ўзи ҳам муаллиф эслаб ўтган “пахтачилик саноати”га ўхшаб қолибди.

  • Оддий фукаро

   Рус мактабида укиганимни асорати булса керак, шарта шарта одамни юзига борини гапираман. Кейин эса узбекчиликка утиб узр сурайман. Балким узр сурашим бир инсонни шартакилик килиб дилини огритдим деб узими куярга жой тополгмай колганимдан булса керак. Лекин нима булганда хам ЯРТГАНГА МИНГ БОР ШУКУР, УЗИМНИНГ ФИКРИМГА ЭГАМАН. БИРОВЛАРНИ ФИКРИГА КУШИЛИБ КЕТАВЕРМАЙМАН, Айнан сиз “Ахмад Хожи акангизни” (мана буни натуральный ПАХТА ДЕСА БУЛАДИ, ТАКСИР) фикрига кушилганингиздек.
   Узингизни фикрингиз билан яшашингизни маслахат бераман биродар сизга хам, омон булинг!

 2. “Oddiy fuqoro” yani nomalum odamning maqolasi ham uziga uxshabdi.
  Muallif: “Мен шахсан “Озодлик”, “Би би си” ларни кургани кузим йук! Улар таркатаётган информацияларни 99 фоизи “узини ошкор килишни хохламаган шахс” томонидан таёрланади! Бу дегани бу ахборотларга ишонганлар алданди деган суз!” deb yozganda, uziyam nomini oshkor qilmagan.
  Mana sizga kurinar-kurinmaslar jangi.

  • Оддий фукаро

   Домлажон шахсан шарх колдирганингиз учун миннатдорман! Ким билсин, балким мен хам Сиздек Буюк Британия фукароси булганимда исм шарифимни ёзишга журъат килган булармидим… Лекин домлажон мен, уша жумлани ёзганимда “… таркатаётган информацияларни..” деб айтиб кетганман. Шунинг учун менимча “Информация таркатувчи” билан унга уз фикрини билдираётганлар орасида каттагина фарк мавжуд. Яъни информаторларнинг маъсулияти оддий укувчи, фикр билдирувчидан кучлирокдир. Мен айнан шу нарсага ургу берган эдим, домлажон.
   Яна бир бора эътибор учун, шарх ёзиб колдирганингиз учун ташаккур! Бошим осмонга етди!

 3. Оддий фукаро

  Агар ушбу макола билан Дилмурод акани дилини огритган булсам, МИНГ БОР УЗР СУРАЙМАН! Зеро барчаларимизни максадимиз муштарак: УЗБЕКИСТОНИМИЗНИ ЖАХОННИНГ РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАРИ КАТОРИДА КУРИШ!

Leave a Reply
*