Menu
Categories
Дўстлик аслида будур… “Ҳаёт ҳақиқатлари” туркуми
05/25/2018 Дунё
ҳаёт буИкки дост бир бири билан жуда жон достмиш. Бир куни Хасан деган дости У достига мен учин улимга таярмисан деди. Мурод деган дости унга рози болгунча Хасан Муроднинг унаштирилган кизини узига олишни истади. Мурод учин бу кийин болсада Унаштирилган кизидан воз кечиб Хасанни уйлантирмиш.
Бир оз вакт утгач Муроднинг ишлари юришмай колди ва Хасаннинг фабрикасига иш сураб борди аммо Хасан уни кабул килмади Мурод хам охири достлигига нукта куйди ва кайтиб келаятганда яшли бир чолга йуликди ва у жуда хаста эди ва дедики болам менга ярдам бер деди бунга чидаб билмаган Мурод кулиндан келганича унга яхши ярдам килди аммо бир кун у чолнинг улганини эшитиб куп кийналди.
Факат у чол жуда бадавлатмиш ва меросининг ярсини Муродга язиб колдирган экан. Мурод жуда бой бир инсонга айланди ва яхши курган дости уйи олдидан бир уй сотиб олди. ишлари хам жуда яхши эди.
Муроднинг эшигига бир кун бир яшли аял келиб нон ва овкат суради Мурод уни уйига олиб сухбатлашгандан сунг У яшли аялга шу таклифни килди сен шудаги ишларни кил ва мен сенга маблах ажратиб бераман деди яшли аял бунга рози болди. Бир оз вакт утгач яшли аял севгилиси борми йукми деб суради. Мурод хам йук эканини айтди.
Ундан сунг у аял Муродни бир киз билан таништирди бир бирларини севдилар ва туй куни хам белгиланди. Той куни якин дости Хасан эсига тушди ва уни хам тойга таклиф килди. Тойга Хасан келганда Мурод кулига микрофонни олиб сузламокга бошлади Бир замонлар жон достим бор эди. Мендан унаштирилган кизимни суради бердим.
Ундан иш сораб борганимда мени куришни хам истамади дегунча Хасан хам микрофонни олиб гаплай бошлади. Бир замонлар жон достим бор эди. Ундан севган кизини истадим чунки у киз ямон йулга кирган эди. Фабрикага келганда уни курмак истамадим Чунки у бир инсонлар орасида унга гап келишини истамадим.
Унга яшли бир чол юбордим аслинда у менинг отам эди мирасимнинг ярмини унга бердим. Эшигига ялвориб борган яшли аял эса менинг онам эди. Унга куз кулок болиб тур деб юборгандим
Шу вакт уйланаяпти келин эса менинг синглим унинг бахтли болиши учин мен бунга рози болдим……..
Достлик аслинда будир………..
"1" Comment
  1. Ишк хикояси.
    Бир замонлар бутун туйгуларни уз ичига олган бир орол бормиш.Бахт. Кайгу. Билим. Ва бошка хар хил туйгулар ва ичида ИШК хам борди. Бир куни орлни сув олиши туйгуларга хабар килинди булар хаммаси оролни тарк килиш учин таяярлик куриб бошладилар.Ишк оролда энг сунгигача колган туйгу болиб охиригача кутар эди оролда..Орол сувга ботиб бошлагач ИШК ярдам сураб бошлади. Бойликдан мени узинг бн олиб куткарармисан ..йук ололмиман чунки оркамда жуда куп олтин ва кумуш бор.сенинг ун ер йук дерди..Ишк гузал елканларни ичиндаги Кибрдан ярдам суради.Кибр менга ярдам бер..йук ичингда олов бор елканларимни якишинг мумкин деди..Кайгудан ярдам суради. йук ИШК.. ялгизликга шундай мухтожманки сени янимга оломайман деди. Бахт ва саодат ИШКни янидан утарди ва шундай бахтли эдики ИШКни хатто эшитмади курмади хам.. ИШК бирдан бир овоз эшитар. Кел ИШК сени янимга оламан..бу ИШКдан бир оз яшли бирисии эди. Ишк у кадар бахтли ва хурсанд эдики уни янига олганини ким эканини хатто хис хам килмасди. Янги бир оролга борганларида Ишкга ярдам килган уз йулини давом килар эди. Унга кандай карздор эканини билган ИШК Илмдан сурармиш. Менга ярдам килган ким эди . Илм у Замон эди жавоб берди.. Замонми..? нега у менга ярдам килди деб суради ИШК Илмдан..ИЛМ бир оз табассум килар ва айтармиш чунки содача ЗАМОН.. . ИШКни не кадар буюк болганини тушиниб етар……….

Leave a Reply
*