Menu
Categories
профессор Ҳожи бобо: И. Хушевнинг баъзи фикрларга қўшилмаслигим мумкин, лекин…
03/03/2019 Муаллиф ҳақида

Сиз узингизни “Шахсий фикир” деб атабсиз.

Агар юрагингизда озрок мардлик (одамийлик!) бор булса, исмингизни очик ёзинг.

Мен Сиз билан мулокат килишга тайёрман. Агар озрок фикирлаш, мулохаза килиш иложингиз булса,

Кайси вактда И, Хушев ИСЛОМ динига карши бирор фикр билдирди?!!

Ёдингизда булса, унинг шахсиятига тегадиган бир киши “Агар Бир инвестор олиб келсангиз мен Сизни хакикий ватанпарвар деб хисоблайман” деган саволини берди.

Аслда, ИНВЕСТОР сузини бирор ерда эшитиб, унинг хакикий маъносини тушунмай, (аникроги фаросати еимай) шундай савол бериш мумкинми?

И.Хушевнинг маънавий киёфаси, маданияти, касб устаси, ва колаверса исломий одаби шу даражада йукори эканки, “Инвестор олиб келиш менинг эмас, Сизнинг вазифангиз ” деган жавоб берди.

Балки, И. Хушевнинг баъзи бир фикрларга тула мен хам кушилмаслигим мумкин, лекин АСОСИЙ олиб бораётнан фикри, мулохазалари, йуналиши олдида, колаверса чин Кахрамонлиги га хар бир узини хурмат килган УЗБЕК таъзим килиши керак эмасми?

Жаноб “Шахсий фикир” Сиздан жавоб кутаман, керак булса, уз адресимни беришга тайёрман.

Хожи, профессор М. Турдиев

(Хат таҳрирсиз эълон қилинди)

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

Leave a Reply
*