Menu
Categories
«Тошкент Аэропортига Амур Темур номини қўйиш керак» номли суҳбатни тинглаб…
03/14/2019 Муносабат

Журналист Исмат Хушевнинг «Дунё Узбеклари» нашрига
«Тошкент Халкаро Аэрофлотига Амур Темур номини куйиш керак» номли интервюни тинглаб…

Биз «Тошкет Халкаро Аэрофлотига Амур Темур номини куйиш керак»- деб номланган интервюни тинглаб бу фикрга кушилдик. Бутун Дунёни вахимага сола олган Узбек Халкининг кучу кудратларини, билимларини, санъатларини курсата олган ва койил колдирган сохибкирон Амур Темурдек бобомизни номини Тошкент Халкаро Аэрофлотига куйсак Аэрофлотга хакикий ном куйган буламиз!

Биз Амур Темур номи билан фахрланамиз.

Яшасин Амур Темур номидаги Тошкент Халкаро Аэрофлоти!!!

Ислом Каримов номи Тошкент Халкаро Аэрофлотига муносиб эмас.

Чунки, И. Каримов Узбекистон авиациясини издан чикарган В.Чкалов номидаги машхур, Тошкент Авиация Ишлаб Чикариш Бирлашмасини (заводини) йук килишга олиб келган рахбардир.

Холбуки, бу заводда уша замонларда Дунёда тенги йук йирик самолетлар ишлаб чикарилган.

И. Каримов бу заводда ишлаган булса ишлагандиру, лекин Узбек авиациясида хеч кандай иш курсата олгани йук. Бор Авиция заводини йукка чикарди.

Самолёт йуловчиари номидан

(Хат таҳрирсиз эълон қилинди)

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

"3" Comments
 1. Урмонали

  Жуда хам тугри таклиф. И.А. Каримов авиасозлик саноатини инкирозга олиб келган шахс, чунки, хеч булмаганда кичик авиацияни ривожлантириб инженер мутахасислар, малакалик ишчиларни саклаб колиши зарур эди.Амалда бунинг аксини килди. Янги президент бир йилда йулга куйган конвертацияни у 27 йил давомида амалга оширмай Узбекистон эканомикасини(хамда унга кушиб Узбекистон халкини) уз якинлари билан конини ичишди ва таназул ёкасига олиб келишди. 1991 йилги Узбекистон олий кенгаши 7 сессиясида таниклик журналист ва уша даврдаги халк депутати И.А. Каримовга каратиб “Узбекистон сизнинг онангиз яратган эмас” деб килган мурожати тарих мовийсида хозир хар жаранглаб акс садо бериб турибди! Ватанни хакикий углонларини ва кизларини мухожирларга айлантириб дарбадар килди. Хакийкий халк вакилларини йук килиб узининг кугирчок партияларини ва депутатларини яратди. Узбекистоннинг бош айропортига бу инсоннинг номини куйилиши бугунги даврнинг катта хатоси. Бу хато бугун тугриланмаса, келажак авлод томонидан кайта куриб чикилади ва унга тугри бахо берилади.

 2. Аэрофлот залидан

  Самолётдан тушганда Аэрофлотдаги Калонкалардан (овоз кучайтиргичлардан) вакти -вакти билан “Хуш келибсиз Амур Темур номидаги Тошкент Халкаро аэрофлотига”- деган сузларни дунёнинг турли тилларида янграб туришини жуда-жуда хохлаймиз. Йиллар утади вакти соати келиб Ишонамизки Тошкент Аэрофлотида Амур Темур Номи баралла жаранлайди!

  Аэрофлот залидан

 3. Авиатор

  Валерий Чклов номидаги Тошкент Авиация заводи хакикатдан хам Дунёдаги энг йирик бирлашмалардан бири эди. Катталиги буйича Тошкентда энг катта завод хисобланарди (Балким Марказий Осиёда ягонадир, буни интернетдан аниклаштирса булади хохловчилар). Куплаб мамлакатларга самолет экспорт килган бу завод Ислом Каримов даврида бутунлай фаолиятини тухтатди. Натижада Неча минглаб ишчи хизматчилар ишсиз кучада колди. Бир бурда нон топиш учун кучада колган бу ишчилар кеча узлари ишлатган асбобларни дастгохларни (станокларни) аста секин майдалаб олиб чикиб куча куйда бозорларда сотди. Колганларини бошликларнинг узлари эпладилар. Ишчиларнинг уз куллари билан узлари ишлатган асбоб ускуна, дастгохлар яроксиз холга келтирилди. Узбекистондаги Энг йирик Авиция шу тарика йукотилди, барбод булди.

  Авиатор

Leave a Reply
*