Menu
Categories
Бош муҳаррир И.Хушевга: Иккаламиз тенгқур эканмиз
05/10/2019 Редакция почтасидан

Ассалому алайкус хурматли Исматжон

иккаламиз тенкур эканмиз бир, икки ёш фаркимиз бор экан бундан буён Дустим деб мурожоат килсам йук демасангиз.

Мен сизнинг ,,Дунё узбеклари,, саитингизни бизнинг юртимизда интернет алокаси пайдо була бошлагандан буён укиб келаман,

олдинлари Наутбукда укир эдим купгина кизик маколаларингизни принтердан чикариб умри укитувчи булиб утган тогамга укинг деб берар эдим

энди урганиб колибди И Хушевнинг маколасидан олиб кел дейди.

Нафакага чикдим узим Кишлок хужалиги мухандисиман, энди бекорчиликда ёзув билан машгул булишни узимга касб билдим, ёзув кишининг дардини олар экан.

Максадим Узбекистонда узбек тили тугрисидаги интернетдаги г’аламис гапларнинг купайганлиги биз четдаги узбекларнинг хам г’ашига тегди, четда юриб тилни кадрини биз биламиз.

Ёзаверсам гап куп… Турт катор шер ёздим агар сизга маъкул булса кейинги чикишингизда укиб юборинг, камчилиги булса тугирлаб куйинг илтимос.

,,Эй Узбек узим бек деб юрмагил, Беклигингдан айрилиб колмагин. Тилинг бор-ку узга тил не керак, Кузингни оч бу гунгликдан дарак.

Чикишингизни саклаб оламан. Хозир кул телефонимда ёздим керакли харфлар йук тугирлаб укийсиз деган умид билан дустингиз.

Олдиндан рахмат. Сог булинг.

Яна бир гап утган йили чегаралар очилиб Термезда к,ориндошларни куриб кейн Шахрисабзни Китоб довонидан ошиб Самарканд шахарларини саир килиб келдим менда жуда катта таъсурот колдирди.

Шахрисабзда сизни куришга бир бахя колган экан, мендан кейн сиз Ок саройдан курсатув тайёрлаган экансиз…

Йўлчи Мамат,

Тожикистон Республикаси

Leave a Reply
*