Menu
Categories
Бош муҳаррир И.Хушевга: Туғилган кунингиз муборак бўлсин!
06/19/2019 Муаллиф ҳақида

Балки шоирлардек чиройли сузлар айтолмасман.

Балки сизни севган, ардоклаган инсонларингиздек сизга ашъор битолмасман. Балки шоир дустларингиздек нозик кунглингизни титратиб шеър ёзолмасман.

Лекин кунглим тубида, юрагимда сизга аталган самимий дил сузларимни ёзаман. Калбингиз тонглардек тиник, кадрингиз осмондек баланд булсин.

Инсонлар хаётда яшар эканлар кимларнингдир назарида, ардогида, орзусида яшаш яшашни истайдилар.

Не бахтки, сиз сизни таниган, билган инсонлар калбида, ардогида орзусида, согинчида яшайсиз.

Хар бир узбек юрагида яшайсиз.

Уз хаёт сахифангизни инсонларга бир сабок уларок ёза билган мард инсонсиз.

Исмат ака, сизни жуда хурмат киламан.

Барча хислатларингизни кадрлайман. Умрмнгиз охиригача сизни шу илохий хислатлар тарк этмасин.

Тугилган кунингиз муборак булсин!

Яратган сизни панохида асрасин!

Холида,

Туркия Республикаси.

(Хат таҳрирсиз эълон қилинди)

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

Leave a Reply
*