Menu
Categories
Тошкент шаҳар прокурори Баҳриддин Валиев қандай оилада камол топган?
08/23/2019 Бош мақола

 Ассалому Алайкум Исматжон Ака!

Сиз Мандан сураган Инсон оиласи Узбекистон Халки учун Манавият сарчашмаси хисобланиши мумкин. Нега?

Макола укиб борилиши Билан бу берилаётган бахога укувчи имон келтиради ва хаклигига икрор булади. Бу муборак инсонлар хакида ёзишга Хамма хам ботина олмайди.

Сабаби ёзишга журъат этган ва ботина олган оиласи хам, Манавияти хам, Маданияти хам, Фаросати хам, Хокисорлиги хам ошмасада, Акалли шунга монанд ёки мослиги такоза этилади.

Яна бир Фаросатий ва хукукий ёзилмаган тусик? Биз Улар хакида ёзишга манавий Хукукимиз борми? Деган холат кийнади?

Бор деган жавоб топилди, Мукаддас китоблар ва Муборак Хадис маъноларидан. Бунга Боис Бахриддинжоннинг муборак Киблагох, мехрибон Оталари Билан кадрдон эканлигимиз.

Бахриддин Валиев Самарканд вилояти Иштихон туманила таваллуд топган. Шундай экан, макола ёзилиши Бош сабабчиси Оталари экан, биз Авало Хожи Баходирхон Валиев хакларида тухталмай утиш нафакат бефаросотлик, Имон талаблари бажарилмаслиги хам хисобланади.

Демак макола факат ва факат Бахриддинжон Дадалари туфайли руёбга келмокда. Рахматли Оталари Хожи Баходирхон Валиев бир неча бор хаж зиёратини адо этган юксак Имон ва манавият Эгаси хисобланадилар.

Баходирхон Ака Валиев мутахассисликлари Ветеринария врачи-хакими, Ветеринария фанлари номзоди. Туманда катор ишлаб чикариш ташкилотлари, Агропром бошлиги, Мустакиллик Даврида етук малакали Фермер вазифаларида иш юритдилар.

Илмий рахбарлари рахматли УткирЯхши Узокович Узоков Ветеринария фанлари доктори, Профессор , УзВИТИ да Лаборатория , СамКХИ да кафедра мудири, Самарқанднинг Жонбойидаги Кана касалликлари ИТИ Директори, Иттифок давринининг етук Тадбиркор олими.

Домланинг “Иксодовые клешей Узбекистана” монографиялари собак Иттифокда тан олинган илмий тадкикот ищи хисобланган.

Хамамизга, Баходирхон Валиевга хам Умумий рахбар Ветеринария сохаси Отахони, Ветеринария фанлари доктори, Профессор Рузи Ака Хайитов 20 йилга Якин Самарканд КХИ да ректор бўлди.

Иккинчи Жахон круши даврида МВА (Москва Ветеренария Академияси) СамКХИ ни эгаллашган. Домла Институт тарихида катор Узбек олимлари даврини бошлаб берган йирик олим.

Такрорланмас томонларидан Бири хар байрамда минглаб Иттифок олимлари, Республикада минглаб шогирдларига табрик открыткаларини ёзишдан Канда килмаган, бу эзгу сохада эринмаган фидоий олим.

Кейинги йилларда амалиётда Хамда талабаларда манавият ва марифат мураббийси булиб тинимсиз ОУЮ ва Коллежларда ноёб, узига Хос лекциялар укирдилар.

Домлани бу Билим хислатларини, юксак одамийлик фазилатларини Илгари Райком котиблари, Мустакиллик даврида вилоят хокимлари бўлиб ишлаган Шавкат Мирзиёев, Уктам Барноев, Алишер Мардиевлар яхши билишарди.

Домла кийинчилик даврида Ота-онасиз етим 1949 йилда СамКХИ Ветеринария факультетини гурухдошлари Профессор Назар Маткаримович Матчонов куп йиллар Узбекистон Республикаси Олий Совети Президиуми раиси, Нормухаммад Жураевич Худойбердиев катор йиллар КХВ ва Республика Министрлар Совети раиси, Шерали Азимов УзВИТИ директори, Доли Нарзиев факультет декани, Мадали Нурмухаммедов малака ошириш сохаси проректору, Сакина Шарипова УзВИТИ да, Журахон Ака водийда КХБ бошлиги Бирга тугатишган.

Домла Мани однакашникларим дердилар. Домла Рузи Ака Хайитовни жуда куп Райком котиблари, жумладан Шаров Рашидов назарига тушган Иштихон Тумани райком Котиби Мурод Жураев хам жуда хурмат килардилар.

Домла Рузи Ака Шароф Рашидов хакларида эслаб, Саид Нугманович Усмановни Самарканд вилояти ОбКом партия Котиблигига куяётганларида “Утирганларни купчилиги Билан Бирга ишлашганман, купчиликларини биламан, аммо Юракларида нима бор билмайман? Куллари муштини курсатиб куч бирликда ” деганларини айтардилар.

С. Н. Усманов Мустакиллик даврида, Профессор, Узбекистон КХИИТИ директори вазифасида ишладилар.

Домла Рузи акани КХИ олимлари билан тез тез кишлак хужалик муаммолари буйича Мурод Жураев Иштихон туманига таклиф этардилар.

Мурод Жураевнинг Шароф Рашидов назарларига тушишларига сабаб , Самаркандаги Абрам бульварини Иштихон марказида барпо этадилар.

Бу тарихий бунёдкорликда Баходирхон Валиев Бахриддинжон Валиев Дадалари ва Туракул Йулдошев бош кош буладилар. Туракул Йулдошов домла Рузи Ака Хайитовни кристалл чистый деб бахо берардилар.

Туракул Йулдошев райком Котиби, Республика Агропром раиси, Иттифокда Узбекистоннинг Москвадаги элчиси, Мустакиллик даврида туман ходкими, Вилоят Ипак бошкармаси рахбари вазифаларида фаолият юритдилар.

Баходирхон Валиев Шароф Рашидов Иштихонда хар гал Мурод Жураев билан сухбатларидан устозлари Рузи Ака Хайитов Билан борганимизда сузлаб берардилар.

Бир сафар Шароф ака Мурод Жураевни кулларидан ушлаб Муроджон Деворни сичкони бор, сичконни кулоги бор деб Насихат Хикматини накл этар эканлар.

Ана Баходирхон Валиев Ш. Рашидов Назаридаги Мажлис ва сухбатларда шаклланганлар. Рузи акани Устоз сифатида Баходирхон Валиев ва Туракул Йулдошевлар бошларига кутаргидек хурмат-иззатлашларини шохиди булишни Манга Оллох бехад Шукур муяссар айлади.

Баходирхон Ака мустакиллик даврида йирик тажрибали , олим, тадбиркор малакали фермер булиб фаолият юритдилар. Рузи Ака билан борганимизда 2-3 ёш фермерга амалиёт сир асрорларини ургатаётганларини курардик.

Кейинчалик Рузи Ака иштирокларида вилоят хокимлари А.Мардиев, Ш.Мирзиёев, Уктам Барноевлар Иштихонда вилоят фермерларини йигиб Баходирхон Ака тажрибаларини хаётга татбик этишни йулга куйишди.

Баходирхон Ака ва Туракул Йулдошев ларнинг барса юбилейлари ва Хожилик эхсон ошларида Рузи Ака билан иштирок этиш насиб этган. Улар хам Каминани 60 ёшлик юбилейида даврани тулдириб Хислатли мехмонлар даврасини маъно ва Хикмат билан тулдиришган.

Баходирхон Ака Бахриддин Валиевни Киблагох Оталари ва Хожи Оналаридан хам дуо олиш шарафига эришган Йигит.

Она мутабар сузида, Исматжон ака, устозингиз рахматли Ислом Ака Каримовнинг АКШдан келаётганларидаги тарихий ибратли интервьюлари хотирамга келди: “Кани энди Онам тирик булсайдилар Океан орти мамлакати ободлик ва ривожланишларини курсатсанг” деган эдилар.

Ман бу сузларини Онам рахматлига ва Бухоро тумани хокимлари билан фикрлашганман. Она дуосини олган ягона Укахонларимдан бири Мухиддин Турдиевич Эсонов. Оналари карйиб бир аср яшадилар.

Ана шу Мукаддас Она дуолари туфайли М.Т. Эсонов катор туманлар, Вилоят хокими ва Республика Кишлок ва Сув хужалиги Вазирининг биринчи уринбосари вазифаларида фаолият юритдилар.

Рузи Ака билан Матчонов Назар Маткаримович 80 йиллик юбилейларига бордик. Эхсон оши сквер ва шахар хокимияти ён томонидаги Кафеда утказилди.

Олий Республика рахбариятидан хеч ким иштирок этмади.

Холбуки Назар Ака Обком Котиби Бухорода, Республикада Олий Совет Президиуми раиси…. булиб ишлаганлар.

Уша куни Бахриддин Валиевни кабинетига бориб Рузи Ака билан эзгу ниятли ва тавсиям билан Домла Генерал булинг деб дуо килдилар.

Бир хафта утар утмас Баходирхон Валиев Иштихондан Самаркандга келиб Рузи Ака! Устоз углимни дуо килган экансиз Генералликни олди дедилар.

Баходирхон Ака бетоб булиб Тошкент шахри касалхонасида ётганларида кечкурун вазифасидан китъий назар угиллари Бахриддинжон келиб, бетоб Ота ёнларида ётиб кечкурунги уколни хамшира урнига узи килар экан.

Дадалари Хожи Баходирхон Ака “Эх тарбиялаган Отанга рахмат ” дерканлар. Бахриддин эса “Отажон тарбиялаган Сизку ” деркан. Ана инсон хавас этадиган манавият, Ана садокат, Ана мулозамат, Ана хокисорлик.

Бу холатга дуч келганингдан сунг, беихтиёр Узбекистон халки фарзандлари Ота Киблагох, Ота мутабар, Ота дуогуй, Ота тиргак, Ота суянчик, Ота бу сузлардан хам ортик эканлиги Куръони Карим 17 Ал Исро сураси 23-24 оятларда баён этилган Бахриддинжондек муносабатда булса эди дегин келиб Орзу этасан КИШИ.

Баходирхон Хожи Валиев тазияларида Устозлари Рузи Ака Хайитов, Профессор Хайитбой Салимов Узбекистоннинг ягона Ветеринария Вирусологи билан бирга мен ҳам  иштирок этдим.

Ана Халкка хизмат килиш мужизаси, тумонан Хисобсиз Одам, масчитдан катта йулгача 5-600 метр, Тобутларини катта йулгача Савобни истовчилар клуба – кул этишди?

Кадам куйишга имконият йук, одамлар зич. Шукур шу савобларга хам етказди. Бахриддин Валиев Ота Валенемат дуолари совриндори.

Бахриддинга Шайх Саъдий сузи билан келажак Истикболи учун Наказ Хаёт куяяпти – Угилни Отага ухшатар жахон, Бу иш ошкора ва ёки пинхон, Агар ерга урса Ота номини, Кеч ундай Угилдан дема номини.

Бахриддинжон Отадан дуо олган Замонамизнинг Манавиятли, Тамизли, Фаросатли Мустакиллик мевасининг Адолатпарвар, Одил хукукшунослар вакили десак, янглишмаган буламиз ИншаОллох.

Маколани тугатиш олдидан уйланиб колдим?

Ота-Онани эзозлашда Бахриддин Пешми ёки Унинг дусти Абдусаломми? Узларига Хавола бу ноёб масала. Адолат ва Одиллик тугрисида Ал Исро сураси тафсири адабиётларида маразмат килинадики Пайгамбаримиз Мухаммад САВ Брок Отида Самога кутарилганларида Хазрати Жаброил АС Жаннатни бир жойини курсатадилар Гуллар, Анхорлар, Гиламлар, Олтин сурилар, худди Нью-Йоркдагидек осмонупар баланд Саройлар.

Кунгилларидан утадики бу машмашали жаннат жойи Манга булса керак деб сурайдилар. Жаброил АС ха бир Курайший Йигитни жойи дейдилар. Пайгамбаримиз САВ Курайший булганликлари туфайли Маники деган ниятда Яна сурайдилар? Жаброил бу Умар деган йигитники. Умат Уни Умару Одил дейишади.

Одиллиги туфайли Оллох таОллох УЗИ хадя этган. Демак Пайгамбаримизга ажратилган Фирдавс Жаннати жойини Акл тассавурида сигмас хам экан.

Ана Адолатпешалик ва Одил булишни мукофоти. Демак Хукук сохиблари учун Адолат, Одиллик Яратган ва халкимиз томонидан Сузсиз бахоланаркан ва бундай тарбияланган Инсонда гап куп экан. Бехад хурмат ва тавозе билан

Абдусаттор Рахмонов,

Доцент,

Олий мажлис Сенатининг алохида Долзарб масалалар буйича эксперти.

(Хат таҳрирсиз эълон қилинди)

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

"1" Comment
  1. Замоной Акбарова

    Иштихон туманидан яхши рахбарлар кўп чиққан. Мурод Жураевни ҳали ҳам одамлар савобли ишларини гапирадилар. Тўрақул Йўлдошевни ҳам алоҳида ҳурмат билан эслайдилар. Бош прокурор ўринбосари бўлиб турган Эркин Йўлдошев шу Тўрақул Йўлдошевнинг ўғиллари бўлади. Мен бу кишини узоқдан танирдим халос. Яқинда Фарғонанинг Данғара туманида Бош пракуратуранинг сайёр қабуллари бўлаётган жойга бордим. Бир тадбиркорнинг иши юзасидан кузатувчи журналист сифатида уларнинг қабулида бўлдик. Тадбиркорлар қабулига киришди, юристлари, мен ҳам бирга кирдим. Ҳеч бир шаклда кибрли мансабдорни кўрмадим у ерда. “Ака мен ҳам Иштихонликман” деб юборишимга сал қолди. Агар бирон мансабига нисбатан енгиллик ҳолатини кўрганимда эди бунчалик ҳаёжонламаган бўлардим. Бош прокуратура яхшигина ишлаяпти, қадрдонлар. Иштихонлик барча мансаб эгаларига ҳалол ва сидқидилдан Ватанимизга содиқ бўлиб қолишларини тилаб қоламан! Омадлари ёр бўлсин!

Leave a Reply
*