Menu
Categories
“Исмат Хушев билан юзма юз” теледастурининг 13 сентябрь кунги сонини кўриб
09/13/2019 Видео

 

Исматжон Ака! Ассалому Алайкум!

Сизни Хозиргина Шоирлар шеърлари билан бошлаб, Уларнинг шеърлари билан тугатган 13 сентябрь 2019 йилдаги Юзма Юз курсатувини куриб, Беихтиёр кулимга Калам олганимни сезмай колдим.

Чунки Эрталабгача Фирдавс Абдухоликов хакида Билган Хакикатларимни мингдан бирини Ёздим. Унинг канча Ижобий томонлари колиб кетганлигини Англадим. Факат Уша колганлардан биттасига тухталаман халос. Чунки бу ёзувимнинг Максади бошка?

Кунларнинг бирида етти Пир зиёратига утсам, Фирдавсжон Хизматдаги Солдат-Аскарлардек кийиниб олган. Бухорою Шарифнинг иссиги Кашкар ва Сурхондан колишмайди? Чуйкаб кетган.

Ха Фирдавсжон десам? Абдусаттор Ака 2 ойдан буён Бахоуддин Накшбанд Оналари Хоки пойлари, Масчитлари ва ховузларини тамирлаяпмиз дедилар. Койил! Рахматли Отангиз ва Онажонингизга Рахмат дедим.

Бу Эзгулик ва Илохий хизматларини Узбекистон Халки ва рахбарлари билмайди? Асли Кунглим ва Калбим ноёб 100 дан ортик Алломалар баён этилган Асарга ижодий прект Рахбарлиги билан табрикламокчи эдим. Бу бунёдкорликка хавасим кетиб колиб кетган эди? Шукур Йиллар утиб табриклаяпман.

Исматжон Ака,

Фирдавсжоннинг бунака Эзгу ишларини охири йук? Асосий максад Устозингиз, Халк шоири, Узбекистон Кахрамони Абдулла Ориповнинг Океан орти ёзган шеърларини, шундай Шогирдлик тавозеси билан Укидингизки? Калбларимиз таскин топди.

Сирожиддин Саиднинг 20 ёшида Ёзган шеърини укидингиз. “Чегарачи Улим куймайди……Тарк этаман кисматларимни, Сен бир куни курмайсан Хаёт, Сирожиддин, Исматларингни?”

Исматжон Ака!

Мутахассис эмасман? Бу шеър билан Мухаммаджон Рахмоновнинг Сизга Атаган Туртлиги Асрларга татугулик Мангулик бепоён маънолар фалсафаси Султонига тенглаштираман. Балки Назаримда Бундан хам ортикдир. Сирожиддинга етказинг?

Мухаммаджон Рахмоновни Оллох Рахматига олган булсин?

Хамрокул Аскарнинг туртликлари? Илохий Нурга тула. “Адашмок Яхшидир АФГА адашмок” Эх отасига Рахмат Хамрокул Аскарнинг?

Сунгра мунгли, махзун , маюс Олим, Ёзувчи, Шоир Карим Бахриевнинг Мехрибон 18 ёшли Кизига Ёзган Чарос Марсияси Темир юракли инсонларни хам Ларзага келтирган шеъри Укилди? Бунда Тириклик ва Улимнинг мохияти ва маъноси Кодиру Кудрат Эгаси Оллохнинг изнида эканлиги , Хак Таоллохга Таслим этилган Холида Ёзилган?

Беихтиёр айтгинг келади? Карим Бахриев ва Хамрокул Аскар Илохий Мукаддас китоб Куръони Карим ва Хадислар Нури , жамланган Дурдона Фикрлар. Агар Улар Мукаддас Куръон маржонларини Нури билан Эгалламаганларида эди? Бу огир мусибатга бардош бераолмасдилар?

Биргина 114 тадан 103 Аср сураси- “1.Вал Аср- Аср вакти билан Касам!, 2.Инал Инсана Лафи Хуср- Инсон ДОИМО Ютказувчи (Унда качон юткизмайди? Жавоб 3 оятда) 3. Иллаллазийна Аману- Иймон келтирганлар

Яъни 5 вакт Намоз укийдиганлар, Ва Амилус Солихоти – Солих, Эзгу Амалларни бажараётганлар (Яхшиликка ундовчи, Ёмонликдан сакловчи), Ва Тавоссав бил Хакки ва Тавоссав бис Сабр (Мусибат Улим Хакдан Икрор булиб, Сабр киладиганлар) Ютказишдан Холи, Ташкарида.

Уламолар Куръон тушмаса хам, Тирик мохияти шу 3 Оятда мужассам экан деганлар.

Олим Карим Бахриев ва Хамрокул Аскар Шукурки Чукур ва Кенг Эгаллаган эканлар. Кани энди? Исматжон Ака Узбекистон Интелегенцияси ана Шулардек Эгаллаганларида Эди? Президентимиз Хозирдагидек Кийналмасдилар, Ноижобий тусиклар булмасди?

Каримжон Ака ва Келинимиз!

Чарросни Оллох Рахматига олсин, Яратган Сизларга Узи Даргохидан Сабр Ато эсин?

Эзгу ниятлар билан

Абдусаттор Рахмонов,

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

Leave a Reply
*