Menu
Categories
Абдусамад Раҳмоновнинг 75 йиллик юбилейига табрик
09/15/2019 Муҳаррир танлови

Абдусамад Рахмонов 1944 йил Бухоро вилояти Шофиркон тумани Зарчабек кишлогида таваллуд топдилар.

Шота Руставели мактабини, Тошкент чет тиллари институтини Француз тили Факультетини Имтиёзли дипломда тамомлаб, Бухоро педагогика институти Француз тили факультетига Ассистент педагог лавозимида 1965 йилдан фаолият юритдилар.

Домла Адусамад Жаббарович илмий юксалишларида оила мухити ва мухити кариндош дустларининг таъсири мухим роль уйнаган.

Киблагох дадалари Абдужаббор Рахмонов, Боболари Абдурахмон Каххоров, Бобокалонлари Мулло Шоди, тогалари Мухаммаджон Шодиев, Профессор Хасан Гафурович Расулев, Академик МирзаАЛИ Валиевич Мухаммаджонов ва бошкаларнинг фаолиятлари мухим ахамият касб этди.

Тилшунос Узбекистоннинг машхур олимлари билан мулокотда булиб турдилар. Домла Француз тилининг хакикий билимдони эдилар.

Парижда бир йил, Алжир Жазоирда икки йиллик хизмат стажировкасини утаганлар. Институтнинг Француз тили факультетида партия ташкилоти секретари ва Катта укитувчи лавозимларида ишладилар.

Институт ректорлари Жума Намозов, Наримон Жабборов ва бошкалар даврида фаолият юритдилар.

Домла , Ажойиб профессор укитувчилар Сибаев, Турниязов, Сано Саидов, Юрий Исаковлар билан бирга ишлашдилар. Абдусамад Жабборович сохаларининг чукур билимдони.

Хар бир суз узаги, таркиби, кайси тиллар асосида келиб чикканлигини, гнесоологик келиб чикиш илдизларини Олимона етказишларини куп шогирдлари марок билан тинглаб, билим ва маърифат эгаллаганларини эслашади.

Талаба шогирдларидан жуда купчилиги республика, вилоят, туманларида ишлаб, Домла Абдусамад Жаборовичнинг сабокларини, тараннум этиб, хурмат билан бахслашишади.

Домланинг шогирдларидан Жомурод Мустакимов, Солиха Рахмонова, Адолат Рахмонова, Хайрулла Хакимов ва бошкалар Домла Абдусамад Жабборовичнинг на факат Француз тили билимларини, бошка фанлар буйича хам серкирра Илму Хикмат Сохиби ва хаёт тажрибасига эга педагог сифатида доим ардоклаб келишмокда.

Усган оилаларида рахматли сингиллари Саодат, Суфия ва Солихалар Абдусамад Акажонлари Илмлари билан тарбияланиб, марокланардилар.

Укалари Абдусаломжон, Сафия, Адолат ва Санобаржонлар илмлари бахсига хозиргача махлиё.

Жиянлари Хайруллажон, Акл сохиби, Дадиллик шери Домла Абдусамад Жабборовичнинг юксак билимларидан, Абдусаломжон билан биргаликда бахслашиб, Гуруланадилар .

Кези келганда таъкидлаш жоизки, Хайрулла Хакимов маъориф ва маърифатни Шофиркон тумани ва Бухоро вилоятида Жасур ва Кайтмас кадамлари билан Халкимиз тахсинига сазовар булди.

Домланинг садокатли, билимдон оилалари Малохат Хусаинова, Домлага елкадош ва ажойиб фарзандлар тарбиясининг Сохибасидир.

Янгамиз киблагох Оталари рахматли Мирзо Юнус Хисоби абжатни биладиган Илм Сохиби эдилар?

Манга Мирзо Юнус бобомизнинг битта хикмат айтганлари «Калам гуфтоки ман Шохи жахонам, Каламкашро бомаксад мерасонам» Калбимдан мустахкам урин олган.

Домла Абдусамад Жаббаровичнинг катта фарзандлари Абдусами Рахмонов Дипломатия университети Халкаро иктисодиёт ва дипломатия факультетини, Чехословакия Университети Сиёсатшунослик Магистратура , НР докторантурасини тугатиб, Прага университетида ишламокда.

Абдусаиджон тадбиркор, Муроджон Дипломатия Университети Халкаро юрист пруденсия факультети талабаси, Хумоюнжон Тошкент Юридик Университетини Юристлик факультетларини тугатишган. Катта кизлари Мавлудахон катта, кузга куринган Олима.

Икки Синглиси тахсинга Сазовар Одоб ва Хулк эгасидирлар. Угиллари Алишержон Рахмонов эса Мир Араб мадрасасини тугатган, Хожи, келинимиз Сауле билан биргаликда Хадисшунос.

Келин Жахон тиллари университети Инглиз тили факультетини тугатган. Манга Имом Исмоил Ал Бухорий Хадисларини инглизчадан, рус Тилига угириб тушунтиради.

Ман хазиллашиб Алишер Хожига Кайси бирларинг Мир Араб Мадрасасини тугатгансизлар дейман. Мубин ва Абдуллажон фарзандлари НьюЙоркда Тахсинга сазовар тарбияланишмокда.

Абдусамад Домланинг бошка Оталарга курмаган Фазилатларини фарзандлари ва барча Оталарга айтгим келади? Домла фарзандлари чакалоклигида, то узини эплаганича Елкаларида Самарканд консерва заводининг Сабзи ва бошка Мева сокларини тинмай ташиганларини Фарзандларига айтгим келади?

Чунки бу мехр мехнатини Улар чакалоглигида куришмаган ва эслай олиша олмайди Албатта.

Бу эса хамма Ота хам бажара олган вазифа эмас. Ният этардимки, табрикни укиган барча ёш Оталар урнак олиб таклид этишса?

Исматжон Ака!

Оиламизга 1966 йил Устозингиз Абдулла Ориповни туфлиларини кулларига олиб, яланг оёк зиёрат этганларини айтиб берувдилар. Исмоил Самоний макбараси Дунё архитектура мужизаларидан хисобланади. Турт гишт, турт гишт ён тимон тикалигига ноёб такрорланмас Архитектура назокатида терилган. Уша даврда Абдулла Ака кадрлаган эканлар.

Домла Абдусамад Жабборович Рахмоновга ижодий баркамоллик, навкиронлик Сер кирра Хаётларида Янгамиз билан набира ва абиралар куршовида яшнашларини ва икки Дунё Саодатини тилаб коламиз?

Бехад хурмат билан
Абдусаттор, Абдусалом, Хайрулложон, Сингиллари Сафия ва Адолатжон, Угиллари
Алишер Хожи, Абдусами, Муроджон, Хумоюн ва кизлари Мавлудахонлар. 

Исматжон Ака!

Беайб Парвардигор? Уришсангиз хам Мани Майли? Бир кичкина абзац колибри. Домла Абдусамад Жабборович Рахмонов Халк Маорифи Аъличиси совриндори ва муборак шогирдлар тан олган Мураббий УСТОЗ хисобланадилар.

Илтимос шуни кушасиз?

(Хат таҳрирсиз эълон қилинди)

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

Leave a Reply
*