Menu
Categories
Mирзо Кенжабоевнинг ҲАҚНИНГ ОЗОД ҚУЛИ мақоласини ўқиб…
10/05/2019 Бош мақола

Mирзо Кенжабоевнинг Иброхим Хаккул ХАКНИНГ озод кули маколасини укиб:

1. Республика Ёшлари, Урта ёшли, Ёши Улуглар ва Рахбарият орасида Тасаввуф илмини тушинадиганлар, Афсуски оз.

2 . САЛ олдинги Ахмад Турон ва …. маколалар ва Ушбу Шархни кенг, чукур тушуниш учун АЛБАТТА Мирзо Кенжабоевнинг бу маколасини укиш Лозим

3. Иброхим Хаккул Тасаввуфда бетакрор Олим.

4. И.Хушев таъкидлаганидек Президенттимизга осон эмас, Кадрлар масаласи, Кадрлар кенг камровли билим Сохиби булиши, АККАЛЛИ Уз сохаси билимдони булиши лозим.

5. Еасаввуфни, И.Хакулни тушунмаган Инсон, Рахбар хеч качон Навоийни, Жомийни, Парпини, Ориповни, Ахмад Турон, М.Кенжабоев ва Шахсий фикр шархларидаги куз илгамас мухим Миллатимиз учун заруриятни Эътиборсиз колдираверади.

Содик Сафоев мубохасага окибат Аниклик киритдилар:

1. Пгезидентимиз кучли иродали, Мустакил босимлар чегарасидан ташкарисида.

2. Аъзолик масаласи Аввал чукур урганилиб, Иктисоддан ташкари Асоратлари , Шарх, Таклифлар хисобга олиниб кадам босилади.

М.Кенжабоев, И.Хушевга Рахмат И.ХАККУЛ маколалари учун.

Узбекистон ТВ Азон УЗ ТВ сидаги АХМАД ЯССАВИЙ Тарикатлари Ассосида яратилган ЮНУС ЭМРО Турк фильмини тушуна олмайдилар?

ФИЛМДА тарки дунё эмас, ХАККА ЯКИНЛИК ва ДУНЁНИ ХАК тушиниш очиб борилган. ИЛТИМОС, Иброим Хаккул шогидларини купайтирсинлар.

ЖАМОЛ КАМОЛГА рахмат Жалолиддин Румийнинг тасаввуфий китобларини ХАЛК тилида қилган ажойиб таржималари учун.

Абдусаттор Рахмонов,

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

Leave a Reply
*