Menu
Categories
Бош муҳаррир И.Хушевга: “Муқанна Миллий Қаҳрамонми?” мақоласини ўқиб…
10/06/2019 Редакция почтасидан

Ерпулат Бахтнинг Муканна Миллий Кахрамонми ёки Дунё узбеклари бахсга чорлайдини укиб:

1. Халкимиз канчалик тарихимиздан ЙИРОК

2. Койил Шуролар ИМПЕРМЯСИ чиройли этиб, Мафкураларини Узимизнинг Зиёлиларимиз оркали усталик (Ахмад Турон Исломий кийиниш баракоти) жорий этишган, худди Хозиргидек.

3. Бундай силлмкликка Эришиш максадида Алфавитни – Алифбони Саводсмз , Тарихимизни Англамаслигимиз йулида неча бор Алмаштиришган, хозир хам уриндилар ва уринмокдалар.

4. Ана шу туфайли Шарх Ёзаяпман Курларча? Нега Араб Алифбосини билмаймиз, бирламчи манбаани билмаганлигимиз туфайли. Лекин Хамид Олимжон билганку? Бу энди алохида масала

5. Албатта Беруний фикри Комусий Олим энг Тугри

6. Максуд Шайхзода Мангуберди, Амир Темир ёритилишига Иброхим Муминов Ён босганларидаги Шуро Тазйикларм

7. Кези келганда ЧИНГИЗ АЙТМАТОВга Плаха-Кунда романмга Тазйикларни эслаймиз.

Иккита издизга бу романларида Худди Улардек Гузаллик билан БОЛТА урганлар.

А) Понтий Пилат Исос Христоз-Исо Алайхиссаломни Суд этиш жараёнм

Б) Гурам Жухадзе Шуролар Грузияга бостириб кирганида Олтовлон ва Еттинчи кмссасида (Худди Бизларнинг босмачилар)

Г. Жухадзе 6 йигити билан какшатгич зарба беради. 6 тадан бирови ЧК (КГБ) ходими ёлланади. Сохта узини яхши курсатиб, билдирмай Г.Жухадзе ОТи эгарини кесиб куяди.

Шунга карамай Эпчиллик Сохиби ана шу жангда хам ютади ва сезади.

Шуроларни енгиш Халки тушунмаганлиги туфайли Тонг соат 2,5-3 ларда йигитларини йигиб, Халкимни Истибдотдан кутказиш Амри махол эканлигини айтиб, Ман тог оша Туркияга утаман Сизлар ихтиёрингиз дейди.

Ут ёкиш учун утин олиб келишга кетган бирови, пайт пойлаб Г.Жухадзега ук узади. Жухадзе доимий Хушёр эди? Укни чаконлиги туфайли утказиб юборади.

Шунда Урмонни титратган Ук товуши чикади. Максадга етмаган ёлланган йигити Узини отиб ташлайди.

Чингиз Айтматов фикрлари Шубхасиз Шуроларга ёкмади. Улар хужумидан Улуг Ёзувчини ХАЛКАРО Таникли Эканлиги саклаб колди.

8. Исматжон Ака!

БАХСга Мутахассисларни ИЛТИМОС ЧОРЛАНГ?! Халкимиз ИСТИКБОЛИ, БАХТ-САОДАТИ ЙУЛИДА БОНГ УРИНГ.

Абдусаттор Рахмонов,

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

 

Leave a Reply
*