Menu
Categories
Исмат Хушев билан юзма юз 13 ноябрь 2019 йил – Канада
11/12/2019 Абдулла Орипов: “Онажоним – шеърият!”

"1" Comment
  1. Узбекистон Кахрамони, Шоир Абдулла Орипов хонадонида! Кеннойимиз Ханифа Ая ! Шоирга Ижодий РУХ, Согликларига Панох, Кулёзмаларни Куз коррчигидук асровчи, Фарзандлари тарбияси ва Камолотининг Манбаи, Шоир Охирати Захирасининг Давомчиси ва Оила Истикболининг Тиргаги булиб колдилар. Набиралар, Фарзандлар, Гуллар Дунёсига Мухаббат, Шоир Маънавияти ва Зиёсининг давомийлигини таъминлаш Салтанати-Бу огир васифани Илохий Ижрочиси насибасига Эришдилар. Абдулла Ориповдек шоир яна Дунёга келиши учун Академик Иззат Султон ва Уйгуннинг Алишер Навоий иницинировкасини эслаш кифоя. “Етишгунча яна У сингари зот, Ва санъат (Шъерият) бобида булгунча устод. Куёш юз йилча нур сочмоги лозим, Бахор юз карра гул очмоги лозим”. Ханифа Аямизга, Илхомжонга Тошкент ва Хюстон уй музейларини Маънавий бойитишдаги Эзгу ниятларига Эришишлари йулидаги Бегубор мехнатларига ГОЛИБЛИК тилаб коламан. Халкимиз учун БЕБАХО курсатувларга бел боглаган АДОЛАТПЕША , Чин маънодаги хакикий Шогирд ИСМАТ ХУШЕВ Савобли ИЖОДИГА Ютуклар беришини Яратгандан сурайман. Абдулла Орипов Оталари, Узлари, Самаркандаги якинларига НАЗР нафл намозини укиб, Уларга багишладим. Хар доимдагидек укамиз ИСМАТЖОН Акага бу Назр нафл намозини укишни ЛОЗИМ деб тавсия этамиз? У Кишининг жавоби “Вакт келади”га какшатгич зарба бериб, ОЛЛОХНИНГ хаммага бермаган Аналитик Идрок ТАФАККУРИДАН Самарали фойдаланишларини СУРАЙМИЗ? Чунки майда сураларни ёдлаш У КИШИ учун Оллохнинг ШАРОФАТИ туфайли минутлар керак булса, Бизга ухшаганларга кунлар талаб этилади. Бу ойдин Идрок тафаккуридан вактида фойдаланилмаса? Оркага ташланса? Оллох Гувох. Кутаринки умид билан Хайрлашамиз?!

Leave a Reply
*