Menu
Categories
Исмат Хушевнинг Президент маслаҳатчиси ҳақидаги танқидий мақоласини ўқиб…
11/25/2019 Муносабат
Мамлакатнинг таянч асоси ва истикболи Олий таълим тахликада.

Ассалому Алайкум Исматжон Ака!

Тест жараёни коррупцияси хакида йиллар давомида катор маколалар ёзгансиз.

Аммо бу маколангиз, утганларига солиштирилса, бу Супер Эдвайзер ёки, БЕБАХО ёки, Матонат – Дадиллик тараннуми, рахматли Дадангиз забардаст ИМОНЛАРИ шакли Генофонди ДОМИНАНТЛИГИНИНГ Иникоси булса АЖАБ эмас.

Маколада кандай Дадиллик ва Забардастлик кадамлари босилди:

1. Жамият, Олий Рахбарият, Менталитет, Биз ва Сиз хам ана шу коррупциянинг келиб чикишига ва илдиз отишига ШЕРИКЛИГИМИЗ Дадил, куркмасдан очиб ташланган.

2. Дахлдор булганлигимиз туфайли ёйилиши ва илдиз отишига Бефарклигимиз туртки берганлигини Авомга хам Ошкор этдингиз.

3. Журналистлик назокатингиз ДИНАСТИЯ илдизларини очишга жуда Аскотди.

Ана шу маколангиздан сунг ким СИЗНИ Маддох деса Яратган иккинчи куни Унга Шиддатли жазо беради. Саводли кишилар термин Мукаддас китобдан эканлигини фахмлашди.

Сиз айтган Мафия бошлиги ёки Маслахатчи Олий таълим вазири булган пайтлар Самаркандга келдилар. Ректоримиз янги лотареяга ТИКО олган Доцент хамшихарингизга Вазиримизни зериктирма деб беркитган. Доцент атрофидаги Ёшларга ва кунгли сигарларга Эх Вазир Р.К. Бир хукиздек одам экан, Куни билан Самаркандни айлантирдим, тушаётганида Рахмат хам демади дебди.

Бечора Саводли Доцентни Ректор ва кафедра мудири чакириб олиб килган хизмати ва айтган бахоси учун бир соат катагонга олишибди.

Йиллар утди, саводли Доцент сузи, Сиз айтган Вазирлар Махкамасидаги Инсон сузлари уз тасдигини топди. Шу улуг хакикатни очилишига Сизнинг Дадангизга ухшаш Дадиллигингиз боисидир.

Россияда коррупция ва порахурликка курашиш Юмаристлар тили билан айтганда Первого стреляйеш, второй берёт. Ёки улар айтишадики, Курашиш бу сохада тулкинни тошча отиш билан кайтаришга ухшайди дейишади.

Бизда кандай? Сиз Исматжон Ака ХАЛКНИ кузини очдингиз, хатто Олий Рахбариятни тугри йулга нафакат ундаяпсиз, хатто Мажбурлаяпсиз.

Бехад Миннатдорчилик ва Отангизга РАХМАТ. Бу Сизга жуда юксак бахо. Энди СИЗ факат очибгина колмасдан ПРЕЗИДЕНТИМИЗГА олдини Олиш ва Буткул Бархам бериш тизимли чораларини хам курсатинг?

ИЛТИМОС? Бу жуда МУХИМ! Рахмат ИСМАТЖОН АКА!

Абдусаттор Рахмонов,

Америка Қўшма Штатларид

(Хат таҳрирсиз эълон қилинди)

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

"1" Comment
  1. Махкам Очилов

    Мен бу маколани укидим. Йуз фойиз хакикат. Йакинда Фаргона хокими Шухрат Ганиев айолларни ромолига осилиб, кайэрда корсам огзингга тикаман деб туман хокимларига айтди. Бу катта норозилик чикарди. Аслида шу вокеани оркасида Рустам Косимов турган эди. У Кокон шахрига 10 кишилик командаси билан келиб ромолга карши кампания бошлади. Халк кузгалиб кетганидан кейин ТОшкентга кочиб кетибди дайус. Шунака одамни нимага котта ловозимга куяди. Ахир президентни узига удар булйапти. Росини аитсам, узимам куп гапларга ашанмай колдим. Афсус минг эссиз

Leave a Reply
*