Menu
Categories
Бош муҳаррир И.Хушевга: Сиз билан “Юзма юз”нинг 26 ноябрь кунги сонини кўриб
11/27/2019 Видео

Кадрли Исматжон Ака!

Сиз Улуг Тахликали Умонда Бехосдан Генофондаги бор Ички (СИЙРАТ) имкониятингиз Жуш уриб, Узингиз найза ураётган Ватандош касбдошларингизни талаби ва ниятларини кукларга кутардингиз.

Эхтимол бу журналист булмаган шахслар тушуна олмайдиган Суз ва Фикр айтиш Саньати риторикасидир. Нима булганда хам бу чикишингиз оддий ХАЛКДАН тортиб то ОЛИЙ РАХБАРИЯТГАЧА Ижобий савоб кадами булди.

Сизнинг табиатингизда Илохий Тажалли турибдики, Адолат янграши такозоси булса СИЗНИ хеч ким, хеч качон, хатто Олий Рахбарият мурувати хам тухтатиб кололмайди. Нега? Чунки СИЗ, Касбдошларингиз, Интернетнинг ОАВ Халкимизнинг катта фоиз кисмини Сиз орзу этган юз кузлари очилди. Ниманидир кузлаб килган чикишингиз 6 секунда эмас, балки секунднинг мингдан бир улишида СЕЗИШАДИ.

Курманг! Узбекистон Дарвозалари Сизга доимо Мунтазир. Чунки Сиз Улар уялиб айтишга кийналаётган Буз Курикни очишга кумаклашдингиз. Улар Сиздан Шубхасиз Миннатдор булишади.

Кахрамон Халк шоири Эркин Вохидов шъерларини Журналистга хос Буюк жасорат билан авом Халк Онгига Педагокларча етказдингизки, Бу муборак ташаббусингиз туфайли мутассадди ташкилотлардан:

Оллошукуровани 2 та Гудагини чиркиратиб , Мажбурий буйнига куйилган бетоблик, Хожи Турамуродга Хужжатлар билан Асосланган чикишида буйнига сунъий тухмат чапланиши, Хоразмлик журналистнинг кузатилиб, бахтсиз тасоддифга буркалиши, куплаб фермерлар ва мингдан ортик кишининг Давлат сертификати асосида пул олиниб куча саргардонлигига ОИД куплаб, катор масаларни ХАЛК Эркин Вохидовнинг муътабар шъерлари асосида автоматик ечилишини СИЗНИНГ Улуг хизматингиз туфайли УЗЛАРИ Еча бошлашади.

Рахмат Сизга. Сиз билмаган холда Олий Рахбариятнинг тахсинига сазовар булдингиз. Манга колса Сизга КАХРАМОНЛИК унвони берардим. НЕГА?

Сизнинг маколангизга ёзилган Имомлар шарх маколасига кура Маслахатчи Давлат Хоини Хисобланади. Президент БМТ минбарида Боболаримиз билан Гугурландилар. Ражаб Тоиб Эрдуган Президентимизни Голиблик билан табриклади.

Маслахатчи томонидан Ислом университетига куйилган ректор Араб истилоси туфайли Ватанимиз Исломга утиб, ривожланишимиз оксаб, боткокка ботди деяёпти. Бу Ватанимизга ХОИНЛИК Эмасми? СИЗнинг Ухламай этаётган ижодингизга Баркамоллик тилайман.

Рахбариятдан Халкимиз НУРЛИ озикаси булган Дунё Узбекларини доимий очишларини сураб коламан?

Халк билан мулокотда Рахбарларнинг Мухтарама Синглимиз Танзила Опа Норбоева ва Президентимиз таъкидладилар Узларини панага олмай Билимларини курсатиб жавоб кайтаришни Одат тусига киритиш ЛОЗИМ.

Абдусаттор Рахмонов,

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

“Дунё ўзбеклари” учун махсус

Leave a Reply
*