Menu
Categories
Бош муҳаррир И.Хушевга: Барча боболарга ибрат…
12/08/2019 Муносабат

Исмат Хушев ва Тошпулат Юлдашев Президентимиз оилалари хакидаги тавсилотларни халкка ошкор этиб, канчалик Савоб ва тахсинга Сазовар булдилар.

Президентимиз турмуш уртоклари Ойхон-Зироатхон Мирзиёеванинг таваллуд топган кунлари экан, бу муборак вокеадан халкимизни бохабар этган Хурматли Исмат Хушев ва Тошпулат Юлдашевга миннатдорчилик изхор этамиз.

Узбекистон тарихида давлат рахбарларининг оиласи тугрисида ошкора такдим этиш маълумотлари илгари расм булмаган хол булиб хисобланган. Ушбу холат замона такоза этган, хорижий давлат рахбарларининг оиласи халкка ошкор этилиши анъанасидир.

Махмуджон Ака, Ойхон-Зироатхон фарзандлари, Шавкат Миромонович жуфти халолликлари туфайли дунёга танилдилар. Махмуджон Ака, Самаркандда хам таникли эдилар. Иттифок давридаги Темир йул техникуми ходимлари, алохида хурмат билан караганликларини хозиргача, жуда яхши эслайман.

Махмуджон Ака хакларида Бахриддинжон Оталари Хожи Баходирхон Валиев, Домлалари ва хаммамизнинг муътабар Домламиз, Ветеринария сохаси Отахони Рузи Ака Хайитовга ижобий ва ибратга лойик хислатларини, куп хикоя этганларини шохиди булганман.

Президентимиз Ота кадрдонлари Шодиёр Бегимкулов эса Шавкат Миромонович Оталари Врач, Бобо ва Бобокалонлари эса уламо булганликлари хакларида ажойиб, ижобий, ибратли фикрларни айтардилар. Бобокалонлари Исломни эгаллаган, Имонли ва дилкаш Калб эгалари дердилар, Шодиёр Ака устозимиз Рузи Ака Хайитовга.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев Оила МУКАДДАС эканлигини таъкидлаб, хар бир Набирамни туйгуларини биламан деганликлари Ватанимиз барча Боболарига ибрат оладиган намунадир.

Зироатхон Кеннойимизни таваллуд топган кунлари билан Муборакбод этаман. Шодликларга тула хаёт ва Икки Дунё САОДАТИНИ тилаб коламан. Пайгамбаримиз Мухаммад Мустафо САВ жуфти халолларига Уммат ОНАСИ дарожоти Берилган.

Орзу, Умид ила Истардимки, Кеннойимиз Зироатхон! Уз ибратлари билан Халкимиз ОНАХОНИ дарожотини эгаллашларини. Оллохдан бу Илохий дарожотни Ато этишини Илтижо этиб колардим.

Зироатхоннинг фарзандларига ибратли тарбиялари туфайли, Мамлакатимиз интеллектуал тупрогига кадам босадиган Ибн Синолар, Улугбеклар, Фаробийлар, Навоийлар, Бухорийлар, Фаргонийлар, Хоразмийлар келиши такрорланишини Оллохдан сураб коламиз?!

Бутун дунё ўзбекларига беҳад ҳурмат билан:

Абдусаттор Рахмонов,

Олий Мажлис Сенатининг Алохида экологик Долзарб муаммолар буйича эксперти.

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

"2" Comments
  1. Хурматли Хокимбек! Сиздан жуда хурсандман! Яшанг! Инсон ана шундай Мард булиши лозим? Куркманг! Барака топинг?! Рухсатингиз билан хурматли Хокимбек айрим таклифларга утсам?! 1. Ислом фарзи хисобланган Хижобни эмас, Румолни таклиф этибсиз? Бундай Улуг таклиф учун Ислом Дини Таклифчидан катъий Покликни талаб килади? Кани Отангизни , кани Бобонгизни исмлари? Пайгамбаримиз Мухаммад Мустафо САВ хеч качон, хатто Азон чакирувчи хазрати Билол хам Улим дуч келсада Ота исмини яширмаганлар?! Уйланг? Кимсиз? Отасиз Исо Алайхиссаломдек тугилдингизми? Кани 17 Ал Исро сураси 23-24 оятлар Муборак Киблагох Отангизни исмлари кани? Исломга Ханжар уриш учун Унинг килич уйнатадиган Навкари ХАМЗА, АЛИ ёки найзабоз ВАХШИЙ – ХАМЗАНИ найзаси билан нобуд килган, кейинчалик ВАХШИЙ Исломнин энг катта душманини халок этиб, Пайгамбаримиз САВ дуоларига дохил булади. Бу чикишингизда Ота исмисиз ИСЁНКОР, САВОДСИЗ, ФИТНАЧИДИРСИЗ. 2. Кип кизил ёлгончи, Навбакорсиз? Яхшилаб Укинг? Кайн Оталари ва авлодлари Ислом уламолари дейилганми? Ха Дейилган Оталари, Боболари, Бобокалонлари Исломий Калб, уламолар дейилган Хужжатга асосланиб, яъни Ота кадрдонлари, бирга ишлашган Шодиёр Бегимкулов номларидан. Ёзилмаган ХУЖЖАТ Узбекистонинг АКШ даги Элчихонасида VA-Америка овози ТВ журналисти Навбахор Имомова томонидан Усмонхон Алимов интервюларида хам Ота Бобо-Бобокалонлари уламо булганликлари тугрисида айтганлар. Киёмат куни ОЛЛОХ суд райиси, жавобингизда Хужжат талаб этиларкан? Тонсангиз? Юриган оёгингиз, Бажарган кулингиз, Босган тупрогингиз? Ёзган бармогингиз, хатто тилингиз Узингизга карши курсатма берар экан. Демак Хокимбек Хужжатсиз фитна Этаяпсиз? Бу Мунофиклик, Киёматда одам улдирганлик жазоси бериларкан. Шайх Саъдий Шерозий ёзадилар: Дунёни куп курган суз устаси Чол, Сузлашдан илгари аниклар ахвол. Огзинга келганин валаклай берма, Кейинрок сузлайсан бундан гам ема. Аввал уйлаб сунгра сузга ур нафас, Тухтат сенга хеч ким демасидан бас. Нуткила хайвондан ажралур Инсон, Ундан Паст фойдасиз сузлагани он. 2. Исмимга Сизга Бир гап бор дебсиз? Гирт саводсизлик Аломати. Исмим Саттор Оллохнинг Исми, Абду Унинг кули(Бандаси бу дарожотни олиш осон эмас). Сир икки инсон орасидаги холат, куп холларда ошкор булади. Саттор Асрор дегани. Асрор ОЛЛОХ ва Бандаси орасидаги СИР, бу ошкор этилмайди. Исмим маъноси шу, афсуски Сиз айтгандек бир гап бор эмас. 3. Якинлик истовчи тамгаси, Ас ундай эмас. Фарзандлар Оксфорд, Бостон, Гарвард ва НьюЙорк университетларини тугатишган. Фируз Гафурович ва Адхам Илхомовичлар биладилар Катта Кизим бир неча млн Кишлок ВП учун АКШ дан тузилган Дастур асосида йуналтирганлигини. Узимни даволанишимга 1млн 250 минг Уй оламан деб йигган Халлол пулларини сарфллашди. Барака топсинлар. Узим хакимда киска маълумот хам сигмайди. 10 вилоятда Илмий иш бажарганман. 1 та Сурхондарёдагиси 5 Док-ка тенглаштирилган. Россия миллиардери Олег Дерипаскани урнига утказганман.Газета, ТВ, Журналлар,10 телеочекр ва100 лаб Давлат Хужжатлари бор. Молларни Рент-диагностика Касалланганман.

  2. Хокимбек

    Абдусаттор сенда бир гап бор деб куйишар эди кадимгилар….
    Призидентни боболари…кайн ота тарафи исломли кишилар эди деб лоф уриб призидентдан якинлик истагунча,
    Зироат кенгайини бошига румол совга килинг…

Leave a Reply to Хокимбек
*