Menu
Categories
Бош муҳаррир И.Хушевга: Сиз ҳозир Ўзбекистонга, Мирзиёевга жуда кераксиз!!
07/23/2020 Бош мақола

[2020-07-18 12:41 AM]

Максуд:

Ассалому алайкум, ИСМАТЖОН ОГА!!!!!

(Хоразмчасига) Сизга тугилган кунинизда табрик юборган Максуд Жуманиёзовман!

Сиз хозир Узбекистонга, Мирзиёевга жуда керакли инсонсиз!!

Бу чет элдаги Каримов давридаги кути кисикларни оркасидан дам бериб турмасангиз булар, ювош Мирзиёевни имиджини тушириш учун жон жахди билан итдай хуришаяпти!!!

Чет элда факат Сиз Узбекистон шери булиб бу чиябуриларни додини бераётганингиз мени жуда кувонтиради, Сиз билан УЗБЕКИСТОН, МИРЗИЕЕВ, ХАЛК, ва мен кабилар жуда фахрланадилар!!!

Айтадиган гап куп!!!

Хоразмга бир келганингизда чиройли бир кул бор, уша кул буйича бир сухбат курамиз!!!

Ижодларингзга омадлар, овозингизга ТАСАННОЛАР!!!

ДОИМО СОГ БУЛИНГ!!!!

 

[2020-07-19 1:56 PM]

Максуд:

Ассалому алайкум акахон, бугунги узида хам 2 та комментимни укиб бердингиз!!!

Узингизга мингдан минг катта рахмат ака!!! Хеч бир дастурингиз эьтиборимдан четда эмас!!!

Сизга узок умр билан бирга тахту бахт, омаду даромад, соглигу бойлик, Аллохнинг энг яхши эзгу икболлари рузу насиб этсин!!!

Омон булгайсиз доимо, Узбекистонни чет эллардаги ягона калкони булган мард ХУШЕВ!!!

ХУШЕВ ВАКТИНГИЗ ДОИМО ХУШ БУЛСИН!!!!!

 

 

Leave a Reply
*