Menu
Categories
А.Орипов: Агар бола бўлсанг, бағримга босиб, Елкамда кўтариб юрарман, халқим.
09/04/2020 In English
Image may contain: 1 person
Абдулла ОРИПОВ
ХАЛҚИМ
Агар бола бўлсанг, бағримга босиб,
Елкамда кўтариб юрарман, халқим.
Агар ота бўлсанг, сенга муносиб,
Таянч, асо бўлиб турарман, халқим.
Дунёда кўп эрур шаҳри азимлар,
Муҳташам қасрлар, олий базмлар.
Қуршаган чоғда ҳам эъзоз таъзимлар,
Даврамни сен билан қурарман, халқим.
Умр-ку ўтажак, фано муқаррар,
У ёқдан ҳеч кимга келмаган хабар.
Мабодо жаннатга бўлсам муяссар,
Шунда ҳам хаёлинг сурарман, халқим.
Гоҳида ризқингдан қолдинг айрилиб,
Майли, ўтган ўтди, боқма қайрилиб,
Келса балохўрлар, қўлин қайириб,
Бошини тошларга урарман, халқим.
Заминнинг айқирган дарёлари бор,
Тонгги шаббодалар таратар ифор.
Менда бўлиб қолса бир зум ихтиёр,
Барисин сен томон бурарман, халқим.
Сен завол топмадинг, қолмадинг ҳориб,
Сув келса сипқориб, тошни қўпориб.
Мен ким шоир ўғлинг Абдулла Ориф,
Эртан камолинг ҳам кўрарман, халқим.
2014 йил 21 январь Станбул
_________
Абдулла АРИПОВ
МОЙ НАРОД
Ребенок, если ты, я, прижав к груди,
Готов носить хоть на спине, о, мой народ.
А если ты отец, готов достойным быть,-
Опорой, посохом, о, мой родной народ.
На свете много как огромных городов,
Роскошных и дворцов, богатых столь пиров.
Хоть будут окружать поклоны вечеров,
С тобой построю круг, о, мой родной народ.
Проходит жизнь, ведь тленность неизбежна все ж,
Оттуда никому не послана весть, все ж.
Коль буду удостоин рая, будут слошь,
С тобою думы все мои, о, мой народ.

Порою, ты лишился участи, не вру,
Не поминай ты лихом прошлую весну.
Придут, коль тунеядцы, руки выверну,
О камень головы ударю, мой народ.
Бурлящие есть реки, звонкие земли,
Рассветною усладой пахнут ветерки.
На миг хоть будет шанс, творением руки,
Сверну все в твою строну, о, мой народ.
Ущерба не испытывал, все бодр, жив,
Потоки обуздал, ты, опрокинув риф.
Я сын твой ненаглядный Абдулла Ариф,
Увижу твою славу завтра, мой народ.
21 января 2014 г., Станбул.
Перевел с узбекского Рахим КАРИМ.
_______
Abdulla ARIPOV
MY PEOPLE
Baby, if you, I, clutching to my chest,
Ready to wear on my back, oh my people.
And if you are a father, ready to be worthy, –
Support, staff, oh, my native people.
There are many like huge cities in the world,
Luxurious and palaces so rich in feasts.
Evenings will be surrounded by bows,
I will build a circle with you, oh my dear people.
Life goes by, because corruption is inevitable all the same,
From there no message was sent to anyone, all the same.
If I deserve paradise, they will hear,
All my thoughts are with you, oh my people.
Sometimes, you lost your fate, I’m not lying,
Do not dashingly remember last spring.
They will come, since the tuayeads, I will twist my hands,
I will hit the head stone, my people.
There are seething rivers, resounding lands,
The breezes smell of dawn delight.
For a moment, at least there will be a chance, a creation of the hand,
I’ll turn it all in your direction, oh my people.
I did not experience any damage, everything is cheerful, alive,
You curbed the streams, you overturned the reef.
I am your beloved son Abdulla Arif,
I will see your glory tomorrow, my people.
January 21, 2014, Stanbul.
Translated from Uzbek by Rahim KARIM.
"1" Comment
  1. Ҳамроқул Асқар

    ҲАЛИ., ДУНЁНИНГ БИРОН ШОИРИ, ЎЗИ МАНСУБ БЎЛГАН МИЛЛАТНИНГ ДАРДУ ҲАСРАТИИНИ., БУНДАЙ БЕОЗОР ВА СОДДА ТАРЗДА БАЁН ЭТАОЛМАГАН…..

Leave a Reply
*